Algemene voorwaarden / Betaling

BETALING / LEVERING: U kunt uw bestelling per IDEAL/SEPA per direct betalen. Zodra uw betaling verwerkt is ontvangt u automatisch een factuur en worden u ook per omgaande per mail uw inloggegevens toegezonden. LET OP! Uw inlogcode is uw PERSOONLIJKE CODE en kan niet worden doorgegeven aan derden. Op de door ons aangeboden digitale leeromgeving zit copyright. Dat betekent dat u de inhoud niet mag kopiëren en/of doormailen aan derden!

BETALINGEN DOOR ONZE BELGISCHE KLANTEN: Betalingen kunnen beperkt worden uitgevoerd d.m.v. IDEAL. Uw bank dient hiervoor aangesloten te zijn. Lukt uw betaling d.m.v. IDEAL niet, dan dient u uw verdere gegevens in te voeren onder de knop "automatische incasso". Het factuurbedrag wordt dan automatisch van uw banknummer afgeschreven. U ontvangt per omgaande per mail de factuur en de inloggegevens.  Bezit u een BTW-nummer dan wordt er automatisch GEEN BTW doorberekend.

RECHTEN: De rechten op deze digitale ondersteuning behoren toe aan Uitgeverij Les Pieds en zijn beschermd op basis van het auteursrecht. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van de aangeboden ondersteuning niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Les Pieds. In het bijzonder is het u als gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om uw persoonlijke inlogcode en/of informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar collega`s, studiegenoten, newsgroups, mailing lists, electronic bulletin boards, chatboxen of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Les Pieds. Mocht het blijken, dat meerdere personen inloggen met eenzelfde inlogcode dan zal deze inlog worden geblokkeerd. U dient dan helaas opnieuw dit leersysteem aan te schaffen en te betalen. Wij verzoeken u hiervan goede nota te willen nemen. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, het leersysteem en/of informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

VRAGEN: Mochten er vragen zijn dan kunt u ons deze altijd stellen via de mail: info@lespieds.com of info@proefexamenspedicure.nl of gebruik de link van hieronder in de groene balk "contactgegevens". Wij zullen hierop zo spoedig mogelijk reageren!

Copyright 2016 Uitgeverij Les Pieds - Nijverdal
Auteur: H.A. Rothman - Harmsen   
Kamer van Koophandel: 06048581
BTW-nummer: NL001239765B98
2023 Copyright © - Proefexamens Pedicure